Pomożemy Ci w zakresie
transportu ADR
REACH, CLP, MSDS

Maszyny CNC - serwis i części zamienne

Jak w każdej branży, również i przemysł wykorzystuje rozmaite maszyny i urządzenia. Dotyczy to, również maszyn cnc. Należą one do jednych z najbardziej precyzyjnych i dokładnych maszyn znajdujących się na wyposażeniu wielu firm. Każdy producent maszyn cnc stara się zapewnić najwyższą jakość swoich urządzeń, komponent&oa

Więcej
Bezpieczeństwo i odzież - nie tylko dla wymagających

Niezwykle trudno funkcjonować i działać obecnie bez skutecznego i kompetentnego wsparcia. W wielu branżach jest to niezbędne, szczególnie w sytuacji, kiedy zależy nam na bezpieczeństwie. Wiele zależy oczywiście od profilu działalności jednak zmieniające się przepisy nakładają niekiedy określone wymagania. Jednocześnie należy zauważyć, że narzędzia, sprzęty oraz sto

Więcej
REACH 2018 - gotowi czy nie?

ECHA przygotowała dla pracowników przedsiębiorstw chemicznych ulotkę o charakterze informacyjnym dotyczącą zbliżającego się OSTATECZNEGO terminu obejmującego rejestrację substancji. Jej zadaniem jest głównie zmotywowanie zarówno pracowników oraz pracodawców by wspólnie dokonali przeglądu substancji, które są obecne w przedsiębiorstw

Więcej
Nowa dyrektywa tytoniowa - zmiany?

Komisji do spraw Europejskich przedłożono dnia 6 listopada 2015 roku, dokument „Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych”. Zmiany w ustawie i jej nowelizacja wynikają z konieczności implementacji do przepisów prawa krajowego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2

Więcej
WIOŚ - 4 laboratoria - badania substancji w wodzie

Wyznaczono cztery Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, które mają znajdować się w Szczecinie, Łodzi, Lublinie oraz w Białymstoku – następuje to w myśl postanowień Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Celem są badania w zakresie występowania w wodzie substancji.

Wskazano nowych 7 substancji, które do tej pory nie były monitorow

Więcej
Sygnały EEA 2015 w sprawie życia w zmieniającym się klimacie

To, że nasz klimat ulega zmianom oraz przeobrażeniom jest dla wszystkich jasne i oczywiste. Potwierdzają to zarówno współczesne badania oraz obserwacje. Część z tych następstw odczuwamy coraz częściej sami inne będą widoczne przez kolejne pokolenia. Takie skutki i warianty przedstawia w raporcie Sygnały 2015 Europejska Agencja Środowiska. Przybliżane są ewentualne

Więcej
Powierzchnie twarde - czym i jak czyścić

Produkty do czyszczenia były, są i z pewnością jeszcze przez wiele lat będą popularne. Dotyczy to różnego rodzaju powierzchni w tym również tych przeznaczanych do powierzchni twardych. Pojawiające się tam niekiedy specyficzne zanieczyszczenia oraz zabrudzenia, skłaniają do stosowania środków, które skutecznie usuną pojawiające się zabrudzenia.

Więcej
Kongres SEPAWA - przemysł detergentowy i kosmetyczny

W dniach 14 – 16 października 2015 roku, odbyła się w Niemczech w miejscowości Fulda kolejna – 62 edycja – Kongresu SEPAWA. Jest on połączony z Europejską Konferencją Detergentową. Co ciekawe i ważne, jest ona związana z wystawą, która jej towarzyszy i obejmuje nowości dla przemysłu zarówno kosmetycznego jak również detergentowego.

Więcej
Laboratoria i sterylizacja - nowa jakość pracy

Jak wiadomo sterylizacja odgrywa dziś szczególnie w laboratoriach ważną funkcję. Za jej sprawa można zniszczyć mikroorganizmy poprzez zmiany w komórkach – degradacja błony komórkowej, utlenianie substancji białkowych, koagulacja i denaturacja. Jedną z najbardziej powszechnych i najprostszych metod osiągnięcia celu, jest działanie wysoką temperaturą. Ewen

Więcej
Partnerstwo gazowe - USA i Europa

Przygotowane jest porozumienie na rzecz partnerstwa gazowego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, o czym poinformowała organizacja Central Europe Energy Partners.

Na światowym rynku można od dawna zauważyć rosnącą rolę jaką mają Stany Zjednoczone. Z tego też powodu Europa ma bardzo dobrą okazję do pozyskania nowych źródeł dostaw gazu. W przewidywaniach oraz założen

Więcej
Europejska Agencja Chemikaliów - projekt listy

18 listopada Europejska Agencja Chemikaliów opublikowała projekt siódmej listy rekomendacyjnej, która zawiera 11 substancji do włączenia do załącznika XIV. Na tej liście, można znaleźć między innymi:

- cztery związki ołowiu,

- dwa ftalany,

- dwa związki boru.

Zaplanowane w tym związku konsultacje mają potrwać do 17 lut

Więcej
Kosmetyki - bezpieczne i niebezpieczne

Zasadniczo przyjmuje się produkty kosmetyczne za towary w dużym stopniu bezpieczne. Nieco inaczej jest w przypadku produktów, które uznaje się za produkty lecznicze oraz żywności o charakterze specjalistycznym. Wynika to głównie z tego, że takie produkty nadmiernie stosowane nie ma najczęściej negatywnego wpływu na organizm. Należy bowiem zauważyć, że najczę

Więcej
Co nowego w świecie kosmetyków?

„Opakowanie i oznakowanie produktów kosmetycznych – nowe trendy, wymiary prawne, aspekty marketingowe” takie właśnie szkolenie odbyło się w Łodzi 28 października tego roku. Jego organizatorem byłą firma Bio-Tech Media. Zostali na nie zaproszeni specjaliści, którzy zebranych przedstawicieli wprowadzili w aspekty przemysłu kosmetycznego oraz wskazali waż

Więcej
Ustawa o produktach biobójczych - nowa i wchodzi w życie

W dniu 20.112015 w Dzienniku Ustaw został ogłoszony tekst dotyczący nowej ustawy o produktach biobójczych (Dz. Z dn. 9 października 2015, poz. 1926).

 

WAŻNE – UWAGA

W myśl nowych przepisów, każdy podmiot odpowiedzialny za obrót produktami biobójczymi, jest zobowiązany do przesłania informacji dotycz

Więcej