Skład Komisji Rewizyjnej

Stowarzyszenia Ogrodowego „Karpaty” ROD

 

 

Przewodniczący
Sekretarz Kazimierz Szczucki
Członek komisji Maria Rutkowska