Kontakt

Korespondencję należy kierować na adres:

Stowarzyszenie Ogrodowe „Karpaty” ROD
ul. Witolda 22
81-532 Gdynia

Do kontaktu służą także dwa adresy poczty elektronicznej:

biuro.karpaty@gmail.com – w sprawach wszelakich, poza finansowymi
skarbnik.karpaty@gmail.com – w sprawach opłat i innych finansowych

Warunkiem uzyskania odpowiedzi drogą mailową jest uprzednie zgłoszenie do biura zarządu swojego adresu poczty elektronicznej, co wykluczy ryzyko podania danych osobie do tego niepowołanej. Dopuszczalne jest potwierdzenie adresu przez telefon, z wykorzystaniem zgłoszonego przez działkowca numeru kontaktowego.

Telefony kontaktowe

 

Gospodarz ogrodu i hydraulik
572 621 023
Członek zarządu
nadzorujący pracę elektryka ogrodowego oraz w sprawach dot. podłączania działki do ogrodowej sieci elektrycznej oraz w sprawach odnośnie stanu licznika
692 843 575
Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia
502 012 351
w sprawach kradzieży i naruszeń regulaminu
Biuro zarządu
607 215 766
Skarbnik
607 215 766

 

Kontakt z webmasterem strony: webmaster@ogrody-karpaty.pl