COVID-19

UWAGA!!!

 

W ZWIĄZKU Z ZALECENIAMI I ROZPORZĄDZENIAMI RZĄDU, ZWIĄZANYMI Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA COVID -19, WPROWADZONO CAŁKOWITY ZAKAZ PRZEBYWANIA NA TERENIE ROD „KARPATY” OSÓB, KTÓRE NIE SĄ DZIERŻAWCAMI DZIAŁEK (ZAKAZ DOTYCZY RÓWNIEŻ RODZIN DZIERŻAWCÓW). NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZEGO MOŻE PROWADZIĆ DO POCIĄGNIĘCIA OSÓB NIESTOSUJĄCYCH SIĘ, DO ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ I REGULAMINOWEJ.

 

JAKO ZARZĄD ROD „KARPATY” BARDZO PROSIMY O STOSOWANIE SIĘ DO ZALECEŃ, MAJĄC NADZIEJĘ, ŻE OKRES PANDEMII SZYBKO MINIE I OBOSTRZENIA BĘDĄ MOGŁY ZOSTAĆ ZNIESIONE

 

ZARZĄD ROD KARPATY