Miejsca postojowe samochodów

W oparciu o § 5 ust. 4 i 5 Regulaminu ogrodowego, zarząd stowarzyszenia wyznacza plac przy bramie nr 3, usytuowany między działkami 174 i 175 a działką 179 jako miejsce postoju samochodów osobowych dzierżawców działek w tego rejonu ogrodu. Osobom zainteresowanym gospodarz wyda klucz do bramy nr 3, umożliwiając wjazd na teren ogrodu. Jednocześnie przypomina się o zakazie pozostawiania samochodów na alejkach poza miejscem wyznaczonym.