NOWY NUMER KONTA – przypomnienie

Przypominamy, iż od czerwca 2019 r. mamy nowe konto w ING Banku Śląskim do obsługi bieżącej Stowarzyszenia, jego numer to:

26 1050 1764 1000 0090 8062 0637

Nazwa firmy: STOWARZYSZENIE OGRODOWE „KARPATY” RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY
Adres firmy: UL.WITOLDA 22, 81-532 GDYNIA
W tytule prosimy podać numer działki, za którą dokonano płatności.