POGRĄŻENI W ŻALU INFORMUJEMY O ŚMIERCI KIEROWNIKA BIURA / SKARBNIKA RYSZARDA WĄSOWICZA – CZŁONKA ZARZĄDU I STOWARZYSZENIA KARPATY

W dniu 12 kwietnia, po walce z chorobą nowotworową, w wieku 72 lat zmarł

RYSZARD WĄSOWICZ

Pogrzeb świecki odbędzie się na Cmentarzu Komunalnym w Gdyni, ul. Spokojna,

w dniu 17.04.2019r. o godzinie 13.00

Spotkanie przy bramie wejściowej od strony nowego cmentarza,

następnie odprowadzenie urny z prochami do kolumbarium, ściana nr XI.

Zgodnie z wolą zmarłego, prosimy o nieprzynoszenie kwiatów i wieńców, a podczas

pogrzebu odbędzie się kwesta na rzecz Hospicjum Sw. Wawrzyńca w Gdyni.