Zasady usuwania drzew z działki

Aktualnie obowiązują następujące rygory usuwania drzew z terenu działek:

  1. Drzewa i krzewy owocowe nie podlegają ochronie i można je usuwać bez pytania o zgodę. Dotyczy to również orzechów włoskich, choćby były potężnymi drzewami.
  2. Jeśli działkowiec zamierza usunąć drzewo nie będące drzewem owocowym, wówczas ten zamiar ma obowiązek zgłosić do Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdynia. Powyższy obowiązek nie istnieje, jeśli drzewo mierzone na wysokości 5 cm od ziemi nie przekracza w obwodzie:
    • 80 cm topole, wierzby, klony;
    • 65 cm kasztanowce, akacje, platany;
    • 50 cm drzewa pozostałe.

W przypadku gdy korzenie drzewa są odkryte i mierząc 5 cm nad ziemią mierzona by była bryła korzeniowa, wówczas wiążącym pomiarem jest pomiar 5 cm nad najwyższym korzeniem.

Uzyskanie zgody wiąże się z bardzo uciążliwą dla działkowca procedurą, łącznie z rysowaniem mapki położenia drzewa, numerem geodezyjnym działki, tytułem prawnym do działki, powodem zamiaru usunięcia drzewa i jeszcze kilkoma innymi załącznikami do wniosku. Znacznie prościej jest pozbyć się z działki drzew przed wejściem ich w okres ochronny, tym bardziej, że przez płot graniczymy z parkiem miejskim i zieleni mamy dostatek. Poza tym przypomina się, że przyjęty przez nas samych regulamin zabrania sadzenia i posiadania na działkach drzew typu leśnego i parkowego.