Skład Zarządu

Stowarzyszenia Ogrodowego „Karpaty” ROD

 

Prezes Wojciech Kodłubański
Wiceprezes Jerzy Pelc
Sekretarz Bożena Kowalik
Skarbnik Anna Bagińska
 Członek zarządu  Dariusz Drelicharz
 Członek zarządu  Edmund Olechno
 Członek zarządu  Krzysztof Szczygielski